Kérdése van? Hívjon minket!

Cleaneco Általános felület fertőtlenítő  5 liter
Cleaneco Általános felület fertőtlenítő 5 liter
5 196,85 Ft + ÁFA = 6 600 Ft / db

Cleaneco Általános felület fertőtlenítő 5 liter

Cleaneco Általános felület fertőtlenítő  5 liter
Cleaneco Általános felület fertőtlenítő  5 liter

Klórmentes felület fertőtlenítőszerünk használható a háztartás minden területén. Konyhai és fürdőszobai használat mellett, tisztíthat vele hűtőt, mikrót és bármilyen vízálló felületet fertőtlenítésére alkalmas.

Hipoallergén illatának köszönhetően kellemes citrus illatot hagy maga után.

Felületfertőtlenítés. A terméket töményen, hígítatlanul kell alkalmazni. Töröljük át a fertőtlenítendő felületet a készítménnyel úgy, hogy kezeletlen részek ne maradjanak, majd hagyjuk hatni az előírt behatási ideig. Baktericd, fungicid: min. 20 perc behatási idő. Yeasticid: min. 15 perc behatási idő.

 

Összetevők/Figyelmeztetések

Biocid hatóanyag: benzalkónium-klorid (4,9%, EC:270-325-2). Egyéb összetevők: izopropil-alkohol, empilán KLC 7/90, illatanyag, ioncserélt víz. Antimikrobiális spektrum:
baktericid, fungicid. Terméktípus: PT2, PT4 terméktípus.
Formuláció: folyékony koncentrátum. Felhasználói kör: lakossági és foglalkozásszerű. H315 Bőrirritáló hatású.
H318 Súlyos szemkárosodást okoz.

H410 Nagyon mérgező a vízi világra, hosszan tartó károsodást okoz. P102

Gyermekektől elzárva tartandó. P280 Védőkesztyű/szemvédő használata kötelező. P303+P352 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Lemosás bő vízzel. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha
könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyeshulladéklerakóban a helyi előírások szerint. Tilos más tisztító és fertőtlenítő szerrel keverni! A termék ELŐZETES TISZTÍTÁS után használható! A hatásidő letelte után a szer maradványait a kezelt felületekről - a padozat kivételével
-alapos ivóvizes öblítéssel el kell távolítani. Az élelmiszerekkel közvetlenül érintkező felületek esetében az öblítés hatékonyságát ellenőrizni kell! A rendeltetésszerű felhasználás során ügyelni kell arra, hogy az élelmiszerek sem a szerrel, sem annak maradékával vagy hulladékával ne kerüljenek érintkezésbe, ill. azokkal ne szennyeződjenek. A szert eredeti csomagolásban, élelmiszerektől elkülönítve kell tárolni. A termékekkel szennyezett élelmiszerek vagy italok emberi fogyasztásra nem használhatók fel.
Elsősegélynyújtás: Belélegzés esetén a sérültet friss levegőre kell vinni, nyugalmi testhelyzetbe helyezni. Bőrrel való érintkezés esetén az érintett bőrfelületet bő vízzel alaposan le kell mosni. Irritáció esetén forduljon orvoshoz.

Szembe kerülés esetén alapos, legalább 10 percig tartó szemöblítést kell végezni folyóvízzel a szemhéjszélek széthúzása és a szemgolyó állandó mozgatása közben.
Panaszok állandósulása esetén forduljon szakorvoshoz.
Hulladékkezelés: A termék maradékainak és hulladékainak kezelésére, ártalmatlanítására a helyi és nemzeti szabályozások előírásai vonatkoznak.

Környezetvédelem/Ökotoxikológia:
A készítmény élővizekbe, talajba, és hígítatlanul közcsatornákba kerülését meg kell akadályozni. Szenynyezésmentesítés: Nagy mennyiségű tömény termék kiömlése esetén gátoljuk meg a szétfolyást, a folyadékot inert folyadékfelszívó anyaggal (pl. homok, föld, diatómaföld) itassuk fel. Tárolás,eltarthatóság: Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, jól elzárva, fagymentes, hűvös helyen, oxidálószerektől, savaktól távol, élelmiszerektől elkülönítve, gyermekek elől elzárva tárolandó. Gyártástól számított 12 hónapig eltartható.
OTH.eng.sz.: JKF/7599-4/2016

 

 

Házhozszállítás időpontja
2024.06.28
Raktáron
Raktáron
5 196,85 Ft + ÁFA = 6 600 Ft / db
Egységár: 1 039,37 Ft + ÁFA = 1 320 Ft / liter
A vásárlás után járó pontok: 20 Ft
Adatok
Gyártó
Cleaneco
Felhasználás szerint
Felület Fertőtlenítő
Kiszerelés
5 Literes
Gyártó
Cleaneco
Tömeg
5,17 kg/db
Vélemények
Kiegészítő termékek